Kvale med kapittel i “Chambers Global Practice Guides on Insolvency”

Ratingbyrået Chambers utgir “Expert Guides” innen ulike rettsområder og jurisdiksjoner. Guiden inneholder redgjørelser fra utvalgte juridiske eksperter relatert til sentrale spørsmål knyttet til dagsaktuelle problemstillinger. Den norske guiden fokuserer i år blant annet på ulike problemstillinger relatert til krisen i offshoremarkedet som Norge nå opplever.

Tom Hugo Ottesen, Stine D. Snertingdalen og Ingrid E. S. Tronshaug fra vår restrukturering- og insolvensavdeling har forfattet årets “Chambers Global Practice Guide on Insolvency” for Norge. 

Les hele publikasjonen her.

Du kan også lese publikasjonen på Chambers & Partners sine nettsider.