Kvale med artikkel i nordisk immaterialrettstidsskrift

Perioden 2016 – 2018 var på immaterialrettsområdet preget av mye aktivitet i Norge, både på lovgivningssiden og i domstolene. Kvales IP/TMT-team har tatt et tilbakeblikk og skrevet artikkelen “Utviklingen på immaterialrettsområdet i Norge 2016 – 2018”. Artikkelen ble publisert i første utgave av det nordiske immaterialrettstidsskriftet NIR for 2019. Artikkelen er tilgjengelig for abonnenter av tidsskriftet her.