Kvale lanserer Personverntesten

EUs personvernforordning (GDPR) 2018 erstatter dagens personvernregler fra 25. mai 2018. De nye reglene stiller strengere krav til både dokumentasjon og hvordan offentlige og private virksomheter behandler personopplysninger.

Kvale har nå lansert Personverntesten. Dette er gratis verktøy som gir deg en oversikt over hvordan din virksomhet ligger an når det gjelder å oppfylle de nye kravene.

Testen gir deg en sluttrapport med en compliance-score, samt våre kommentarer og anbefalinger som du kan ta med deg inn det videre arbeidet.

Lurer du på om din virksomhet oppfyller kravene i den nye personvernforordningen?

TA TESTEN HER

Ta kontakt med våre advokater dersom du trenger hjelp til å sikre at din virksomhet håndterer personopplysninger i tråd personvernforordningen.