Kvale har bistått Katalysator

Katalysator AS inngikk 12. april 2016 avtale om erverv av samtlige aksjer i Micro Matic fra Herkules. Micro Matic tilbyr smarte løsninger og kompetanse innen elektro og HVAC. Oppkjøpet forventes gjennomført før utløpet av første halvår.

Kvales team har bestått av Marius L. Andresen, Janne Kaada Erichsen og Christian Østlie. Vi er stolte av at Katalysator valgte Kvale som sin samarbeidspartner for denne transaksjonen.

Katalysator er et familieeiet (Møller/Schage Førde) investeringsselskap. Selskapet er organisert under Aars AS. Aars eier også MøllerGruppen AS og MøllerGruppen Eiendom AS. MøllerGruppen er en ledende norsk aktør i bilbransjen og sysselsetter 3 800 ansatte og har en omsetning på mer enn 20 milliarder kroner.  Møller er også en betydelig bilimportør i Baltikum og eier 65 bilforhandlere i Norge, Sverige og de baltiske stater. MøllerGruppen Eiendom forvalter en portefølje på 350.000 kvm i Norge, Sverige og de baltiske stater, i hovedsak tilknyttet bilvirksomheten. Mer informasjon om Katalysator – se www.katalysator.no.

Katalysators porteføljeselskaper har totale inntekter på mer enn 1 milliard kroner og mer enn 700 ansatte.