Kvale har bistått Flåm AS med inngang som medeier i Arctic Train

Dette samarbeidet bidrar å styrke norsk reiseliv. Vi er derfor veldig glade over å ha bistått Flåm AS i forbindelse med investeringen, og ser frem til den videre utviklingen av reiselivet i Nord-Norge.

 Arctic Train driver turisttog på Ofotbanen. Ofotbanen er Norges nordligste jernbane som strekker seg fra Narvik til svenskegrensen. Første turisttogtur på Ofotbanen gikk 17. mai 2020. Flåm AS driver Flåmsbanen på Vestlandet i samarbeid med Vygruppen (gjennom selskapet Flåm Utvikling AS  som er eid av begge parter), og skal bidra med sine erfaringer og kompetanse for å videreutvikle Ofotbanen.

Flåm AS går inn som medeier i Arctic Train med en eierandel på 33,5 %. Flåm AS har en opsjon på å øke eierandelen til 51 %.

Les mer her: