Kvale bistår KKB i oppkjøp av vannkraft i Norge

Kleinkraftwerk Birseck AG (KKB) har inngått avtale om kjøp av en portefølje av kraftverk fra Alpiq, herunder Sevre krafverk.

Avtalen med Alpiq er en viktig milepæl i KKBs vekststrategi innen vannkraft i Norge.  KKB har som ambisjon å eie og drive vannkraftverk med en kapasitet på 40 MW innen 2020. 

Kvale har bistått KKB i denne og i tidligere transaksjoner i Norge.  Kvales team ledes av Christian Poulsson (Energi) og Marius L. Andresen (Corporate M&A).

Se www.kkbenergy.com for ytterligere detaljer.