Kvale advokater viktige bidragsytere i ny bok om det regulatoriske rammeverk og modellkontrakter for den norske olje- og gassvirksomheten

Vår partner Yngve Bustnesli er medredaktør og forfatter av ulike underkapitler (oversikt det norske petroleumsregelverket, oversikt standard samarbeidsavtale, introduksjon til regulatoriske og kontraktsrettslige krav knyttet til direkte eller indirekte overdragelse av utvinningstillatelser) i boken “Oil and Gas activities in Norway – Regulatory and Contractual Framework.” Advokat Marte Kapstad Roen er medforfatter til omtalen av tidscertepartier for offshorefartøyer – Supplytime.

Dette er den første boken som gir en omfattende oversikt over det norske regelverket og modellkontrakter i petroleumsindustrien. Publikasjonen er nå tilgjengelig i papirformat og vil også bli tilgjengelig som elektronisk bok med aktive lenker til kilder.

Bokens innholdsfortegnelse er tilgjengelig her: https://www.gyldendal.no/faglitteratur/jus/selskapsrett/oil-and-gas-activities-in-norway/p-832171-no/

Boken kan bestilles her: https://www.ark.no/boker/Yngve-red-Bustnesli-Oil-and-gas-activities-in-Norway-9788205507531