Varemerke – beskytt ditt unike fortrinn

Vårt team med erfarne og dyktige varemerkespesialister står klare til å hjelpe deg med å beskytte ditt varemerke. Sammen kartlegger vi dine behov og skreddersyr en strategi som er tilpasset din bedrift. Vi investerer tid på å bli kjent med bedriften slik at vi best kan følge prosessen fra A til Å  – fra søknad til beskyttelse i praksis.

 

Kvale hjelper deg med:

 • Undersøkelser
  Er varemerket ledig og kan du få enerett til det?
 • Registrering
  Vi hjelper deg med registrering av varemerket/varemerkene dine.
 • Portefølje
  Vi holder oversikt over dine varemerker
 • Strategi
  Vi hjelper deg med å legge strategien for hvordan din bedrift skal ta vare på sine rettigheter
 • Overvåkning
  Vi overvåker dine konkurrenter og påser at dine varemerkerettigheter ikke krenkes
 • Avtaler
  Vi utarbeider og forhandler avtaler på dine vegne, inkludert lisenser
 • Rettigheter
  Vi påser at dine rettigheter blir håndhevet
 • Tvisteløsning
  Vi hjelper til ved tvisteløsning, både for domstoler og offentlige instanser

Et varemerke kan være kan være noe av det viktigste virksomheten eier. Et varemerke skal gi rettslig beskyttelse av den merkevaren som virksomheten selger. Et varemerke kan skape tillit og lojalitet hos kundene. Derfor er det viktig at du tar kontroll og eierskap over varemerket.

Vår erfaring på tvers av bransjer og ulike markeder gjør at vi kan skreddersy en løsning som er tilpasset deg og din bedrift. Vi har et stort internasjonalt nettverk og har lang erfaring med å gi råd til kunder som opererer i flere land. Kvale er kjent for å tilby tjenester av høyeste kvalitet med et fokus på å ha kostnadskontroll.

Ta kontakt med oss for en uformell samtale eller send oss en e-post på trademarks@kvale.no, og vi vil raskt ta kontakt.

 

Er du en oppstartsbedrift?

I en travel og hektisk oppstartsfase kommer ofte strategi for varemerke i andre rekke, prioritert bort av hensyn til tid og kostnader. Dette kan imidlertid fort bli tidkrevende og dyrt dersom man trår feil fra starten, noe som i verste fall kan medføre at man blir nødt til å endre navn eller risikere inngrepssøksmål fra andre rettighetshavere. Kanskje skjer dette akkurat når bedriften er på vei opp og stå, og andre blir oppmerksomme på din virksomhet.

Vi anbefaler derfor at du allerede tidlig i prosessen tar kontakt med oss, slik at vi sammen kan ta de nødvendige forundersøkelsene og legge en tydelig strategi. Tommelfingerregelen bør være at du ikke binder deg til et varemerke før du har sjekket at det er ledig og at du kan oppnå enerett til det. Har du samtidig planer om å ta konseptet ditt over landegrensene, er det viktig at man ikke begrenser seg til å undersøke hva som finnes i Norge.

Kvale hjelper deg med de nødvendige forundersøkelsene og sikrer dine rettigheter i Norge og utlandet.

 

Har du allerede registrert varemerket ditt?

Du har kanskje allerede registrert ett, eller kanskje flere varemerker – men har du et bevisst forhold til disse? Er det riktig varemerke som er registrert og er du tilstrekkelig beskyttet mot konkurrerende aktører?

Sammen tar vi en gjennomgang av ditt varemerke/portefølje og sørger for at denne er optimalisert, slik at din bedrift får full utnyttelse av sine rettigheter. Videre legger vi en langsiktig og bærekraftig strategi, slik at vi sammen kan ta de grep som trengs for å opprettholde og styrke din posisjon i markedet.