Vårt advokatteam har lang erfaring og solid kompetanse i å bistå både norske og utenlandske klienter som ønsker beskyttelse av immaterielle rettigheter som varemerke, design, firma og opphavsrett. Vi dekker også alt innenfor fagområdene IT/teknologi, telekom og media.

Med fagområder som stadig er i endring, er vi alltid oppdaterte slik at vi til enhver tid kan gi våre klienter den beste spisskompetansen.

Innen IT har vi erfarne advokater som bistår både kjøpere og selgere av program- og maskinvare. Dette omfatter blant annet bistand i utarbeidelse og forhandling av standardkontrakter, samt skreddersydde kontrakter.

Vi er alltid tilgjengelige og samarbeider tett med deg som klient. Innen immaterielle rettigheter yter våre advokater løpende rådgivning og bistand i alt fra utarbeidelse og inngivelse av registreringssøknader, utarbeidelse og forhandlinger av avtaler til prosedering av saker for domstolene.

Innenfor telekom bistår Kvale flere av Norges største selskaper innen blant annet regulatoriske forhold, samtrafikk, konsesjonssøknader og bransjespesifikk markedsrett.

Kvale tilbyr også spisskompetanse innen mediebransjen, og bistår blant annet flere kjente selskaper i sponsor- og reklamevirksomhet, film- og tv-produksjon, utgivelser i presse og litteraturutgivelse med mer. Vi representerer videre klienter i spørsmål som gjelder kunst og underholdning, blant annet et utvalg plateselskaper, kunstnere og artister.