Vi bistår et bredt spekter av aktører innenfor shipping- og Oil Service-industrien, herunder rederier, befraktere, managere, forsikringsselskaper, forvaltere, långivere, verft og andre aktører innenfor industrien.

Vår rådgivning er preget av bred bransjemessig kunnskap, og vi er godt kjent med de kommersielle rammevilkår de enkelte aktører må forholde seg til.

Vi bistår med:

 • certepartier og andre avtaler om disponering og drift av skip
 • prosjekt- og forhandlingsbistand
 • sjøforsikring
 • havaribistand
 • organisering av rederivirksomhet, herunder restrukturering
 • skatt
 • finansiering og sale/leaseback-transaksjoner
 • bygging, reparasjon, konvertering og andre verftskontrakter
 • drift og forvaltning av skip
 • pool-avtaler og andre typer samarbeidsavtaler
 • antikorrupsjon og sanksjonsrelatert compliance
 • M&A
 • tvisteløsning

Maritime emergency: +47 22 47 97 80