Restrukturering, insolvens og granskning

Kvale har et av landets største og mest anerkjente miljøer innen restrukturering og insolvens, og er topprangert nasjonalt og internasjonalt.

Vi bistår regelmessig finansinstitusjoner med rådgivning i spesialengasjementssaker. Blant annet bistår vi med utarbeidelse av refinansieringsavtaler og interkreditoravtaler, og vi gir råd til banker ved kreditorforhandlinger og ved vurdering av bankenes posisjon og risiko i spesialengasjementssaker. Kvale bistår også med etablering av sikkerheter, samt ved tvangsinndrivelse.

Kvales advokater benyttes hyppig som bostyrere og gjeldsnemndsledere i store kompliserte nasjonale og internasjonale insolvenssaker, og behandler løpende et betydelig antall konkursboer hvorav flere er blant de største i Norge. Kvales advokater benyttes også som bostyrer ved offentlig skifte av dødsboer.

Innen restrukturering og refinansiering bistår vi med å vurdere ulike tiltak og virkemidler som kan bidra til å redde virksomheten, og våre advokater fungerer som støttespillere for bedrifter og deres styre og ledelse når virksomheten rammes av økonomiske problemer. Vi bistår også ved generasjonsskifter både innen Norge og i grenseoverskridende virksomheter.

Kvale gjennomfører private og offentlige granskninger, og tilbyr varslingstjeneste (les mer om vår varslingstjeneste her.)

Vi bistår med:

 • Refinansiering, herunder refinansieringsavtaler og interkreditoravtaler
 • Utenrettslige kreditorforhandlinger og restruktureringer
 • Offentlige gjeldsforhandlinger / konkursbeskyttelse
 • Rådgivning og prosessoppdrag i forbindelse med styreansvar
 • Bistand i spesialengasjementssaker, herunder gjennomgang av depot og annen dokumentasjon for å vurdere bankens risiko og posisjon, rådgivning ved forhandlinger mv.
 • Ulike problemstillinger og dokumentasjon relatert til pant og andre sikkerheter eller garantier, tvangsinndrivelse, konkurs og gjeldsforhandling
 • Inndrivelse av pengekrav, herunder tvangsinndrivelsesprosesser
 • Internasjonale insolvensspørsmål
 • Gjeldsnemndsleder- og bostyreroppdrag
 • Generasjonsskifte, herunder arverettslige, skatterettslige og selskapsrettslige problemstillinger
 • Granskninger og varslingstjeneste

Nyheter:

Artikler m.v:

“absolutely outstanding with regards to bankruptcy work.” CHAMBERS EUROPE 2017