Prosesser for domstolene krever spesialiserte advokater for å få et godt resultat. I Kvale har vi samlet disse spesialistene i en egen faggruppe for prosess der personer med juridisk og teknisk kompetanse inngår. Deler av denne gruppen har spesialisert seg ytterligere på omfattende og langvarige rettssaker.

I enhver tvistesak deltar en eller flere fra denne gruppen i arbeidet sammen med Kvales øvrige advokater innenfor de ulike fagområdene tvisten omfatter. Dette avklares alltid sammen med våre kunder og sikrer høy kvalitet i alle ledd. I tillegg til juridisk faglig tyngde vil vårt team i den enkelte sak ha en god kommersiell innsikt og forståelse for de utfordringer våre oppdragsgivere står overfor. Som et resultat av dette representerer vi flere av landets største selskaper, blant annet innenfor olje, gass, energi og telekom.

Kvale er internasjonalt anerkjent som et ledende prosedyrefirma og fremstår på rangeringer som Legal 500 og Chambers. I vårt team har 10 advokater møterett for Høyesterett. Flere av advokatene oppnevnes regelmessig som voldgiftsdommere i konflikter mellom næringsdrivende.

Vi bistår med:

  • Olje, gass og energi
  • IKT
  • Skatterett
  • Bygg og anlegg
  • Fast eiendom
  • Arbeidsrett
  • Offentlige anskaffelser
  • Kontraktsrett
  • Insolvens
“The team has a good reputation and the lawyers are focused on achieving total success. I was particularly impressed with the great precision of the work, and a very good campaign that was intelligently argued.” CHAMBERS 2016