Næringsmiddelbransjen er en av Norges største bransjer, og den er underlagt strenge bestemmelser for å bidra med mattrygghet og matsikkerhet, samt et høyt forbrukervern. Næringsmiddeljussen er i det alt vesentligste EU/EØS-relatert – og i stadig endring. Kvale følger rettsutviklingen tett og firmaet har betydelig kompetanse i næringsmiddeljuss. Firmaet bistår store norske og utenlandske selskap i alle spørsmål som angår næringsmiddeljuss. Kvale er som eneste norske advokatfirma med i advokatnettverket Food Lawyers Network, og bidrar som fast korrespondent i tidsskriftet European Food & Feed Law Review.

Vi bistår med:

  • Klassifisering av mat, kosttilskudd og legemidler
  • Vurdering av markedsføring og merking av mat, slik som compliance checks og vurdering av helse og ernæringspåstander og andre påstander
  • Utforming og oppfølgning av søknader ved berikning av mat og mat for særlige ernæringsmessige formål
  • Vurdering av regulatoriske krav og godkjennelser knyttet til produksjon, bearbeiding, lagring, import/eksport og distribusjon
  • Forhandling og utforming av kontrakter, slik som import, leieproduksjon, distribusjon, agentur og salg
  • Novel food
  • Tilbakekalling av varer
  • Klagesaker og annen myndighetskontakt
  • Vurdering av prinsippene om gjensidig godkjenning ved import av varer med opprinnelse i EU/EØS