Kvale rådgir ledende nasjonale og internasjonale virksomheter innen Life Sciences-området, herunder  legemiddelfirma, leverandører av medisinsk utstyr, legemiddelgrossister, apotek, bandagist, leverandører av næringsmidler til mennesker og dyr, biotek-virksomheter med fler.

Den overordnede juridiske utfordringen for bransjens aktører er den vidtgående offentlige regulering av alle forretningsaktiviteter fra F&U og distribusjon, til markedsføring og salg av varer. De rettslige spørsmål bransjen møter er ofte særegne og sammensatte. Regelverket for foretak innen life sciences er omfattende både på EU/EØS- og på nasjonalt nivå. Kjennskap til bransjen og aktørene er derfor avgjørende.

Vårt life science team er satt sammen av topprankede advokater med ulike kompetanser som sammen har den nødvendige ekspertise til å yte juridiske og strategiske råd til bransjens aktører. Vårt team har lang bransjeerfaring og spisskompetanse knyttet til de rettsforhold som har særlig betydning for legemidler, medisinsk utstyr, helsekort, fiskehelse og kosmetikk.

Rådgivningen omfatter bl.a. immateriell-, markedsførings- og konkurranserett, offentlige anskaffelser, regulatoriske forhold, markedstilgang, distribusjon, lisens, F&U, personvern og generelle forretningsjuridiske forhold, samt oppkjøp og salg.

Vi bistår med alt fra Ip-strategier til intrikate patentprosesser med internasjonale forgreninger, samtidig som vi har god kjennskap til de særskilte risikoaspekter og kommersielle overganger som er viktige for bransjen.

Andre områder hvor vi kan bistå omfatter:

 • Legemidler til mennesker og dyr
 • Immaterielle rettigheter
 • Personvern
 • Bioteknologi
 • Apotek og apotekkonsesjon
 • Refusjonsordninger
 • Markedsføring av helseprodukter/næringsmidler
 • Etikk
 • Forvaltningsrett
 • Organisering av virksomhet
 • Pasientrettigheter
 • Ansvar og plikter for helsepersonell

Nyhetsbrev

 • Nyhetsbrev 2/2017 – Life Sciences and Healthcare;
  • Regulatory changes leave more drugs prescription free
  • Amsterdam will be the new host of the European Medicines Agency
  • Is the colour purple on GlaxoSmithKline’s inhalers a trademark?
  • The Oslo District Court declares Icos Corporation tadalafil patent invalid
  • The Norwegian pharmacies joins forces to aquire a new IT-system 
  • News from Kvale
 • Nyhetsbrev 1/2017 – Life Sciences and Healthcare;
  • Branded vs generic prescription
  • The paediatric regulation will be implemented in Norwegian law as from 1 September 2017. The pharmaceutical industry can apply for a patent extension from 1 August.
  • Medical Devices – The supervision of medical equipment will be transferred to the Norwegian Medicines Agency
  • New maximum and minimum limits for Food Supplements