Vi legger stor vekt på bransjekunnskap og kjennskap til de enkelte klienters forretningsdrift. Vi bistår aktører innenfor hele verdikjeden i industri- og handelsbransjen med rådgivning knyttet til blant annet kontraktsrettslige spørsmål, forhandlinger og utarbeidelse av kontrakter, anskaffelser, compliance-arbeid, sikring av immaterielle rettigheter, offentligrettslige og regulatoriske forhold, samt spørsmål knyttet til konkurranse og EU/EØS.

Våre advokater har erfaring som rådgivere for produksjons- og varehandelsbedrifter, som markedsfører sine produkter gjennom ulike former for vertikalt og horisontalt samarbeid. Våre klienter opererer innenfor en rekke ulike bransjer og næringer. Vi bistår blant annet produsenter og store nasjonale kjeder innen næringsmiddel, detaljhandel, industribedrifter, servicebedrifter, arbeidslivets organisasjoner og ulike bransjeforeninger.

Kvale yter bistand knyttet til alle typer mellommannsforhold, så som forhandleravtaler, distribusjons-, kommisjons- og agentavtaler og franchiseavtaler, logistikkavtaler samt virksomhet knyttet til slike mellommannsforhold.

Vi bistår våre klienter i myndighetskontak, kontraktsinngåelser, tvisteløsning og prosedyre for domstolene.