Immaterialrett

Immaterialrett er et felt i stadig endring. Vi er til enhver tid oppdaterte slik at vi kan gi våre kunder den beste spisskompetansen.

Våre advokater yter strategisk rådgivning og bistand innen alt fra utarbeidelse og inngivelse av registreringssøknader, interne IPR strategier, utarbeidelse og forhandlinger av avtaler, til prosedering av saker for domstolene.

Vårt team har lang erfaring og solid kompetanse i å bistå både norske og utenlandske klienter som ønsker å beskytte eller håndheve immaterielle rettigheter, som varemerker, design, firma og opphavsrett. Praksisen omfatter også saker om markedsføringsloven, bl.a. produktetterlikninger og krav til lovlig markedsføring.

Vi har særskilt erfaring med store tvistesaker om gyldighet og inngrep i patenter, samt om misbruk av forretningshemmeligheter og annen know-how.

TMT

Innen telekom har våre advokater jobbet tett med mobiloperatører og bredbåndsleverandører siden opphevelsen av telemonopolet. Vi bistår aktørene i bransjen med regulatoriske spørsmål, sektorspesifikk markedsregulering, personvern, kontraktsinngåelse, transaksjoner og myndighetskontakt.

I IT-sektoren bistår Kvale med utforming og inngåelse av alle typer avtaler, blant annet relatert til innkjøp og utvikling av programvare, driftsavtaler og konsulentavtaler. Vi har betydelig kompetanse på anerkjente norske standardavtaler slik som SSA.

Vårt team har inngående kunnskap om mediebransjen. Vi bistår blant annet mediehus og produksjonsselskap med rettighetsproblematikk, innholdsansvar og avtaleverk. Kvale tilbyr også bistand i spørsmål som gjelder kunst og underholdning. Vi representerer blant annet et utvalg plateselskaper, kunstnere og artister.

Vi bistår med:

  • Registreringssøknader
  • Beskyttelse av design, logo, firma, varemerke
  • Forhandlinger om og utforming av alle typer avtaler
  • Tvisteløsning for domstoler og klagesaker som involverer det offentlige
  • Beskyttelse av opphavsrett og internett-/IT-relaterte forhold
  • Sektorspesifikk markedsregulering og andre regulatoriske spørsmål innen telekom
  • Personvern

Artikler:

“Historically strong in the TMT sector.” CHAMBERS 2016