Kvale har lang erfaring og spisskompetanse på levering av tjenester som dekker hele finansbransjens behov. Kvale anvendes og anbefales av ledende banker og meglerhus i alt fra regulatoriske forhold og løpende børsrettslig rådgivning til komplekse restruktureringer, nasjonale og internasjonale finansieringer samt transaksjoner og noteringer.

Med et av Norges største insolvens- og restruktureringsmiljøer er vi også spesialisert innen refinansiering, interkreditorforhold, samt sikring og innkreving av engasjementer.

Kvale har en omfattende praksis innen forsikring og er fast advokatforbindelse for norske og utenlandske forsikringsselskaper i behandling av ansvars- og skadesaker, herunder prosedyre av slike saker i retten. Videre bistår Kvale ved etablering av inkassovirksomhet i Norge, regulatoriske forhold for inkassoselskaper med videre.

Kvales corporategruppe bistår jevnlig både nasjonale og internasjonale blue chip selskaper ved oppkjøp og salg av virksomheter i Norge og utlandet. Gjennom bruken av mindre team med høy andel av erfarne advokater leverer vi effektive og kommersielle tjenester av svært høy kvalitet.