Våre advokater har omfattende erfaring og spisskompetanse innen alle deler av den individuelle og den kollektive arbeidsretten, samt innen pensjon og personvern. Klientene våre er blant annet offentlige og private virksomheter, multinasjonale selskaper, organisasjoner og individuelle arbeidstakere.

Vi samarbeider tett med våre klienter i alle spørsmål innenfor arbeidsrett, pensjon og personvern, også på tvers av landegrenser. Kvale er medlem av det internasjonale arbeidsrettsnettverket Employment Law Alliance med arbeidsrettsadvokater i mer enn 120 land. 

Advokatene holder flere kurs om arbeids- og pensjonsrettslige problemstillinger i løpet av året og skriver jevnlig faglige artikler. Flere av våre advokater har utgitt/vært medforfatter i bøker om forskjellige arbeids- og pensjonsrettslige temaer.

Vi har bred forhandlingserfaring fra arbeidslivets organisasjoner og prosedyreerfaring fra alle domstoler, inkludert Arbeidsretten. Med klientens behov i fokus, jobber vi for å levere de beste og mest effektive løsningene.

 

Vi bistår med:

 • Alle problemstillinger innenfor HR
 • Oppsigelser
 • Omorganisering/nedbemanning/permittering
 • Virksomhetsoverdragelse
 • Konflikthåndtering
 • Sluttavtaler, forhandlinger og søksmål
 • Oppfølging av sykemeldte
 • Arbeidsavtaler og annet avtaleverk
 • Innleie, konsulenter og midlertidige ansettelser
 • Pensjonsordninger
 • Incentivordninger og konkurranseklausuler mv.
 • Personvern
 • Kollektiv arbeidsrett og tariffavtaler