Kvale har de siste 15 årene opparbeidet et stort og allsidig juridisk miljø innenfor fast eiendom og entreprise. Kvale tilbyr et bredt spekter av rådgivning innen de ulike problemstillinger dette fagområdet favner.

Våre advokater bistår ved avtalerettslig og praktisk håndtering av kjøp og salg av eiendom, rettslige og regulatoriske prosesser for utvikling av fast eiendom, samt driftsregulering for fast eiendom. Vi bistår jevnlig ledende aktører innenfor fast eiendom, herunder næringsaktører, kommuner og private.

I tillegg til avtalerettslig bistand behandler vår avdeling husleie- og boligrettslige spørsmål, problemstillinger relatert til avhendingsloven, plan- og bygningsloven, bustadoppføringsloven og naborettslige forhold.

Gruppen bistår aktører i hele verdikjeden i bygg- og anleggsbransjen. Dette har gitt verdifull bransjeforståelse som gjør at vi kan tilby solid kommersiell, strategisk og rettslig rådgivning. Vi yter løpende bistand til byggherrer, eiendomsutviklere, investorer, prosjekterende, leverandører og entreprenører ved utforming og kvalitetssikring av kontrakter, kontraktsforhandlinger og med sluttoppgjør.

Våre advokater har bred erfaring innen forhandlinger og prosedyre relatert til fast eiendom og bygg- og anleggsprosjekter, herunder tvistehåndtering av voldgift relatert til eiendomsrettslige spørsmål.

Gruppen driver kursing av de ulike aktørene i standardkontraktenes innhold og ulike problemstillinger knyttet til utførelse og avslutning av entrepriseoppdrag.