Turnaround transactions

Kvale har spesialistkompetanse innenfor M&A, insolvens og bank finans. Vi bistår ved kjøp og salg av virksomheter med «røde tall», udekket kapitalbehov, illikvid eller insolvent virksomhet. Et kjennetegn ved denne type transaksjon er at selger /målselskap er under tidspress som følge av akutt likviditetsbehov, misligholdt gjeld og/eller tapt egenkapital.

Vår spesialistkompetanse innen restrukturering og insolvens og industriell M&A gjør at vi gir hurtig, trygg og effektiv bistand innenfor Distressed M&A.

Vi bidrar med å avdekke og avhjelpe risiko, og «skreddersy» risiko avveiningen mellom kjøper og selger i en Distressed M&A situasjon.

Vår rådgivning omfatter blant annet:

  • gjennomgang og analyse av målvirksomheten i et solvens/insolvensperspektiv
  • målrettet selskapsgjennomgang/DD inkludert transaksjonshistorikk, nedbetaling av gjeld, reforhandlede avtaler og betingelser, selskapsvedtak, nærstående transaksjoner
  • analyse og vurdering av fremtidig finansiering og arbeidskapital
  • håndtering av leverandører, kunder og medarbeidere
  • valg av transaksjonsform
  • forhandle og utarbeide transaksjonsdokumentasjon