Våre advokater bistår fra de innledende strategiske forhandlinger til gjennomføringen av transaksjonen.  Solid bransjekunnskap og nært samarbeid med våre klienter gjør at vi kan bidra til en vellykket transaksjonsprosess.

Vi har spisskompetanse og erfaring fra alle typer transaksjoner i en rekke ulike bransjer. Våre advokater har gjennomført noen av de største transaksjonene innen telekom, og vi er stadig involvert i betydelige transaksjoner innen olje og gass og fornybar energi. Vi bistår også jevnlig utenlandske klienter i deres oppkjøp i Norge.

Kvales rådgivning baserer seg på tett samarbeid mellom våre transaksjonsadvokater og ledende spesialister med omfattende bransjeerfaring. Vi samarbeider med en rekke anerkjente rådgivningsmiljøer og vi påtar oss ofte et utvidet prosjektlederansvar.

 Vi bistår med:

  •  Innledende strategiske vurderinger av mulige oppkjøp
  •  Kartlegging av utfordringer og planlegging av prosessen
  •  Gjennomføring av due diligence
  •  Utarbeidelse av kontrakter og øvrig transaksjonsdokumentasjon
  •  Bistand i forhandlinger
  •  Den praktiske gjennomføringen av transaksjonen
  •  Etterfølgende tiltak for å realisere transaksjonens målsettinger