Våre advokater har omfattende erfaring og spisskompetanse innen alle deler av den individuelle og den kollektive arbeidsretten, herunder også skipsarbeidsrett, samt innen pensjon og personvern. Klientene våre er blant annet offentlige og private virksomheter, rederi innenfor de fleste segment, multinasjonale selskaper, organisasjoner og individuelle arbeidstakere.

Vi samarbeider tett med våre klienter i alle spørsmål innenfor arbeidsrett, skipsarbeidsrett, pensjon og personvern, også på tvers av landegrenser.

Advokatene holder flere kurs om skipsarbeids-, arbeids- og pensjonsrettslige problemstillinger i løpet av året og skriver jevnlig faglige artikler. Flere av våre advokater har utgitt/vært medforfatter i bøker om forskjellige arbeids- og pensjonsrettslige temaer.

Vi har bred forhandlingserfaring fra arbeidslivets organisasjoner og prosedyreerfaring fra alle domstoler, inkludert Arbeidsretten. Med klientens behov i fokus, jobber vi for å levere de beste og mest effektive løsningene.

Vi bistår med:

 • Alle problemstillinger innenfor HR – i forhold til arbeidsforhold både til sjøs og på land
 • Oppsigelser
 • Omorganisering/nedbemanning/permittering
 • Virksomhetsoverdragelse
 • Konflikthåndtering
 • Sluttavtaler, forhandlinger og søksmål
 • Oppfølging av sykemeldte
 • Arbeidsavtaler og annet avtaleverk
 • Innleie, konsulenter og midlertidige ansettelser
 • Pensjonsordninger
 • Incentivordninger og konkurranseklausuler mv.
 • Personvern
 • Kollektiv arbeids- og skipsarbeidsrett og tariffavtaler

Forebyggende arbeidsrett

Kvale Advokatfirma vil legge til rette for at bedrifter på en forutsigbar måte kan avklare sentrale arbeidsrettslige spørsmål uten at kostnadene blir for høye. Vi tilbyr derfor ulike pakkeløsninger hvor våre advokater utfører et bestemt arbeid til fastpris. 

Gjennomgang av arbeidskontrakt

Arbeidsmiljøloven og skipsarbeidsloven stiller en rekke formelle krav til innholdet av en arbeidskontrakt. I tillegg kan arbeidskontrakten inneholde bestemmelser om arbeidstid, lønn, konkurranseklausuler med mer, som må være i tråd med lovverket.

Nylig kom det for eksempel regler i arbeidsmiljøloven om konkurransebegrensende avtaler. Det innebærer at mange bedrifter nå risikerer å stå uten beskyttelse mot tidligere arbeidstakere, fordi eksisterende klausuler ikke er oppdatert i tråd med lovverket.

Våre advokater tilbyr en fullstendig gjennomgang av eksisterende arbeidskontrakter med sikte på å avdekke eventuelle feil og risikomomenter, herunder sikre at eventuelle ønskede konkurranseklausuler oppdateres i tråd med lovverket.

Fastpris kr. 9.500 eks. mva. per kontrakt.

Varslingsrutiner

Nye regler i arbeidsmiljøloven stiller krav til at alle virksomheter med 5 eller flere ansatte må utarbeide rutiner for varsling om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Rutinene skal blant annet inneholde informasjon om fremgangsmåte for mottak, behandling og oppfølging av varsling. For sjøansatte forutsetter skipsarbeidsloven at rederiet har fastsatte rutiner for varsling (§2-6), men det er p.t. ikke satt tilsvarende krav til varslingsrutiner som etter arbeidsmiljøloven. Vi tror at det på sikt vil komme, og anbefaler derfor at rederiene allerede nå utarbeider gode rutiner der konkret fremgangsmåte, behandling og oppfølging for varsling fremgår.

Kvale tilbyr en effektiv utarbeidelse av varslingsrutiner i tråd med loven, tilpasset det innhold og virkning som dere ønsker.

Fast pris fra kr. 9.500 eks. mva.

Varslingssekretariat

Ved å benytte Kvale advokatfirma som varslingssekretariat er man sikret profesjonell, objektiv og uavhengig håndtering av varslinger i tråd med arbeidsmiljøloven og skipsarbeidsloven.

Varslingstjenesten legger til rette for at varsling håndteres på en seriøs og hensynsfull måte. Det sikrer bedriften kontroll på informasjonen, som kan bidra til å hindre lekkasjer til media eller andre som kan skade bedriftens omdømme før ledelsen har fått mulighet til å rydde opp i eventuelle kritikkverdige forhold.

Fast pris fra kr. 9.500 eks. mva.

Artikler:

“high level of business understanding” CHAMBERS 2018