Kvale er opptatt av å ha et godt samarbeid med studentene. Vi er derfor stolte sponsorer av JIK (Jusstudentenes Idrettsklubb) og Justivalen (en av Oslos største studentfestivaler).

Prosedyrekonkurransen

Prosedyrekonkurransen er en årlig konkurranse mellom jusstudenter hvor hvert lag representerer en part i en fiktiv rettssak.

Kvale har gjennom flere år stilt opp som veiledere i konkurransen ved UiO. Veilederne består av sentrale personer i vår prosedyregruppe, og laget får kontorplass i våre lokaler frem til finalen som avholdes i juni. Det er verdt å nevne at deltakelse godkjennes som valgfag (10 studiepoeng).

Er du student og har lyst til å prøve dine evner for dommere i tingretten, lagmannsretten og Høyesterett? Da anbefaler vi deg å sette sammen et lag og melde dere på prosedyrekonkurransen på www.juristforeningen.no.

For mer informasjon kan du kontakte Managing Partner Øystein Løken: olo@kvale.no