Som nyansatt i Kvale ønsker vi å bidra til at du får nok utfordringer og ikke minst sørge for at du utvikler deg fra å være en fersk fullmektig til å bli en dyktig advokat. Utviklingen skjer med god støtte fra fadder og kollegaer gjennom praktisk arbeid og annen kompetansebygging.

Den beste læringen oppstår gjennom saksrelatert arbeid. I tillegg bidrar Kvaleskolen til individuell oppfølging av hver enkelt medarbeider. For at du skal få de beste forutsetningene for å lykkes som advokat, skreddersyr vi opplegget ut fra dine egne preferanser og behov.