Hvert semester arrangerer vi manuduksjoner og kurs tilpasset pensum for ulike avdelinger ved jusstudiet. Alle manuduksjonene holdes i våre lokaler av dyktige og erfarne advokater.