Morgenøkt - Fast eiendoms rettsforhold

Mandag 16. april, kl. 08:30-10:00

Kvale Advokatfirma ønsker velkommen til manuduksjon i fast eiendoms rettsforhold, spesielt tilpasset studenter på første avdeling ved UIO.

Særlige temaer som blir tatt opp er servitutter, herunder variasjonen i slike begrensede rettigheter og sentrale læringskrav innen naborett. 

Foredragsholdere er partner Espen Hamar, advokat Fredrik Frøshaug og advokatfullmektig Sandra M. Höglund fra Kvales eiendoms- og entreprisavdeling.

Påmelding: student@kvale.no

Morgenøkt - Formuerett II

Tirsdag 17. april, kl. 08:30-10:00

Vi ønsker velkommen til manuduksjon i panterett, spesielt tilpasset studenter ved UiO. Vi vil se nærmere på forholdet mellom panteretten og det sikrede kravet, samt reglene om gjenopplåning, opptrinnsrett og prioritetsvikelser.

Foredragsholdere er partner Arne Seemann Berg og advokatfullmektigene Erik Torjusen og Caroline Eriksen fra Kvales avdeling for insolvens og restrukturering.

Påmelding: student@kvale.no.

Kurset er fulltegnet.

Morgenøkt - Familie- og arverett

Onsdag 18. april, kl. 08:30-10:00

Vi ønsker velkommen til manuduksjon i familie- og arverett spesielt tilpasset studenter ved UiO. 

Foredragsholder er senioradvokat Jacob W. Lindegaard, som har lang erfaring som familie- og arverettsadvokat og er ofte brukt som foredragsholder innen tema. 

Påmelding: student@kvale.no

Kurset er fulltegnet.

Alle våre manuduksjoner holdes i våre lokaler, Haakon VIIs gate 10, 9. etg.