Hvert semester arrangerer vi manuduksjoner og kurs tilpasset pensum for ulike avdelinger ved jusstudiet. Alle manuduksjonene holdes i våre lokaler av dyktige og erfarne advokater.

Morgenøkt med Kvale 4. april 08:30 - 10:00

Manuduksjon i Fast Eiendoms Rettsforhold

Kvale advokatfirma ønsker velkommen til manuduksjon i fast eiendoms rettsforhold, spesielt tilpasset studenter på første avdeling ved UIO.

Særlige temaer som blir tatt opp er servitutter, herunder variasjonen i slike begrensede rettigheter, og sentrale læringskrav innen naborett.

Foredragsholdere vil være partner Espen R. Hamar.og advokatfullmektigene Jonas D. Benkow og Sandra M. Höglund fra Kvales eiendoms- og entreprisavdeling.

Manuduksjonen holdes i Kvale lokaler, Haakon VIIs gate 10, 9. etg. 

For påmelding send mail med navn og telefonnummer til marked@kvale.no.

Alle deltakere på manuduksjonene (både morgenøktene og kveldsøkten) inviteres til et kveldsarragement 6. april kl. 17:30 i Kvales lokaler. Velkommen! 

 

Kveldsøkt med Kvale 6. april 16:00 - 17:30 (kurset er fulltegnet)

Manuduksjon i Formuerett II

Kvale Advokatfirma ønsker velkommen til manuduksjon om panterett, spesielt tilpasset studenter ved UiO. Vi vil se nærmere på forholdet mellom panteretten og det sikrede kravet, samt reglene om gjenopplåning, opptrinnsrett og prioritetsvikelser.  

Foredragsholdere vil være partner Arne Seemann Berg og advokatfullmektigene Erik Torjusen og
Caroline Eriksen.

Manuduksjonen holdes i Kvale lokaler, Haakon VIIs gate 10, 9. etg. 

For påmelding send mail med navn og telefonnummer til marked@kvale.no

Alle deltakere på manuduksjonene (både morgenøktene og kveldsøkten) inviteres til et kveldsarragement 6. april kl. 17:30 i Kvales lokaler. Velkommen!