Som nyansatt fullmektig er vi opptatt av at du skal vokse faglig og personlig. I Kvale har vi derfor et sterkt fokus på videreutvikling og kompetansebygging.

Du vil hovedsakelig jobbe med aktuelle saker knyttet til ditt fagområde, men vil også oppleve tverrfaglig arbeid i større komplekse saker.

Gjennom å samarbeide på tvers av fagområder finner vi skreddersydde løsninger for våre klienter. Denne måten å jobbe på tror vi er med på å gi deg økt læringsutbytte, samtidig som du blir utfordret underveis. Hos oss vil du også få partneroppfølging.

Hos oss vil du bli møtt av en åpen og inkluderende kultur preget av høy faglig kvalitet, samarbeid og nytenkning.

For mer informasjon kan du kontakte HR på rekruttering@kvale.no