Varslingstjeneste Norske tog AS

SKJEMA FOR VARSLING

Fylles ut av varsler. Kan også sendes enten per e-post til: jes@kvale.no eller per ordinær post til: Kvale Advokatfirma DA v/advokat Jan-Erik Sverre, postboks 1752 Vika, 0122 Oslo. Advokat Sverre kan også kontaktes på mobiltelefon: +47 996 24 359. [wpforms id="17329" title="false" description="false"]