SKJEMA FOR VARSLING

Skjema fylles ut av deg som skal varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten.

Varsel til varslingstjenesten kan også sendes per ordinær post til: Kvale Advokatfirma DA v/advokat Jan-Erik Sverre, postboks 1752 Vika, 0122 Oslo.

Varslingstjenesten vil ta tak i alle henvendelser uten uutgrunnet opphold og behandle saken profesjonelt, konfidensielt og i tråd med nedfelte rutiner og krav.