Jens Christian Gjesti ny partner i Kvale

Jens Christian Gjesti tas opp som partner i Kvale med virkning fra 1. januar 2018.

Jens Christian er spesialist innen IT/telekom, konkurranserett, personvern og sikkerhet. Han har tidligere erfaring fra Advokatfirma Selmer, Sektormyndigheten for elektronisk kommunikasjon (Post- og teletilsynet, nå Nasjonal kommunikasjonsmyndighet), i tillegg til å ha jobbet som internadvokat hos mobiloperatøren Tele2/Network Norway. Siden 2013 har han vært senioradvokat i Kvales avdeling for TMT, IP og digital innovasjon.