Jan-Erik Sverre – Møterett for Høyesterett

Vi gratulerer vår partner Jan-Erik Sverre med møterett for Høyesterett etter å ha bestått sine to prøvesaker for Høyesterett.

Sverre hadde sin første prøvesak i 2011 og sin andre nå i november 2016 for Høyesterett plenum. Sistnevnte var i forbindelse med “Havne-saken” mellom det danskeide transportselskapet Holship Norge AS og Norsk Transportarbeiderforbund (NTF), hvor Kvale representerte Holship og partshjelper Bedriftsforbundet.

Kvale har nå 8 advokater med møterett for Høyesterett.