Informasjonsmøte hos Frelsesarmeen: Arv og testamente

Tirsdag 8. september og torsdag 10. september har Kvale Advokatfirma DA ved senioradvokat Jacob Winderen Lindegaard informert fremmøtte ved Frelsesarmeens lokale korps i Lillestrøm og Sandvika om arv og testament.

Advokat Lindegaard informerte blant annet om hvordan en god prosess rundt skriving av testament kan være og hvilke formelle krav som gjelder ved opprettelse av testament, hvem som arver iht. arvelovens regler, hvordan fordelingen kan gjennomføres ved å opprette testament etter dagens regelverk, samt hvilke endringer som kan ventes ved ikrafttredelse av ny arvelov (NOU 2014:1). 

Les sjekklisten for skriving av testamente her.