Kvale deltar på åpen høring i Stortingets arbeids- og sosialkomité

Partner Nicolay Skarning fra Kvale Advokatfirma holdt i dag et innlegg i Stortingets arbeids- og sosialkomité mot et representantforslag om å sikre fortrinnsretten for havnearbeidere.

Bakgrunnen for forslaget er Høyesteretts plenumsavgjørelse i Holship-saken, der Kvales klient Holship Norge med partshjelper Bedriftsforbundet vant frem med at en pågående boikott mot selskapet var urettmessig. En konsekvens av Høyesteretts avgjørelse er at havnearbeidernes fortrinnsrett til lossing og lasting av skip nå er fjernet fra tariffavtalen mellom Norsk Transportarbeiderforbund og NHO.

Link til høringen.

Fra høyre: fullmektig Mari Verling og partner Nicolay Skarning