EU-Kommisjonen og ESA er enige med Kvale om havnene

I forbindelse med rettssak om det såkalte havnemonopolet på lossing og lasting av skip, som nå står i Høyesterett, representerer Kvale Holship Norge AS. I denne forbindelse har Kvales konkurranserettsavdeling laget en rapport som konkluderer med at fortrinnsretten til havnearbeid er i strid med EØS-avtalen.

Nå har både EU-Kommisjonen og ESA også kommet til at fortrinnsretten på lossing og lasting på norske havner er i strid med EØS-avtalen. Les deres vurderinger: Last ned EU-kommisjonens uttalelse her. Last ned ESAs uttalelse her.

Advokat Nicolay Skarning i Kvale representerer Holship Norge AS og uttaler: “Det er gledelig, men ikke overraskende, at både EU-Kommisjonen og ESA er enige med Kvale i saken. Nå er vår oppgave å få Høyesterett til å sette havnemonopolet til side, når saken kommer opp der i august 2016.”

Regjeringens innspill til EFTA-domstolen finner du her.  Innlegg fra NHO LT finner du her.

Advokat Nicolay Skarnings oversikt og redegjørelse om saken ligger her.

Les Dr. Erling Hjelmengs vurdering av norske havner (11.04.14)

Du kan også lese de to rettskraftige dommene mot havnearbeiderne i Drammen for ulovlige aksjoner:

Drammen tingrett 20.03.14

Oslo Tingrett 7.7.14

 

Efta-domstolens rapport i saken finner du her, og du kan også lese referat fra høringen i EFTA-domstolen 11. November 2015.