Nå kommer etterspurt tiltak om kontantstøtte for inntektsbortfall

Regjeringen lanserte i dag en ordning som skal sikre rask utbetaling/støtte til bedrifter som har mistet sine inntekter pga virusutbruddet.

Ordningen er ment å gi bedrifter som har hatt betydelig nedgang i omsetningen grunnet virusutbruddet og smitteverntiltakene en type kontantstøtte, hvorved staten dekker en andel av bedriftens faste kostnader. Støtten rettes ikke mot noen spesiell bransje.

Detaljene er fortsatt uklare og de nærmere kriterier vil fastsettes av myndighetene. Ordningen vil administreres av bankene. FinansNorge som representerer finansnæringen/bankene jobber med å utvikle en heldigital, selvbetjent løsning som skal gi rask utbetaling direkte til bedriftens konto. De opplyser at ordningen vil være tilgjengelig “i løpet av kort tid”.

Ytterligere detaljer rundt ordningen vil offentliggjøres fredag 3. april.