Strid mellom hyttearvinger – sameiere som ikke er med på vedlikeholdet kan miste arveretten

Aftenposten skriver fredag 23. okt at Høyesterett har avgjort i en oppsiktsvekkende dom at passive sameiere som ikke er med på vedlikeholdet, kan miste arveretten til hytta.

Kvale representerer nå den ene parten i en ny hyttekonflikt som også er sluppet til behandling i høyesterett.

– Hytter og fritidseiendom representerer i dag store verdier, og gir derfor stor grobunn for konflikter. Det er mulig at Høyesterett nå ønsker å presisere rettsforståelsen på dette området, og sende signaler nedover i rettssystemet, sier advokat Per Conradi Andersen  i advokatfirmaet Kvale.

Les hele saken her.