Stine D. Snertingdalen oppnevnt som bobestyrer i Atlantic Offshore

Oslo byfogdembete besluttet 14. april 2016 å åpne konkurs i Atlantic Offshore. Partner i Kvale, Stine D. Snertingdalen, er oppnevnt som bobestyrer. Atlantic Offshore gruppen hadde en flåte på 18 servicefartøyer som arbeidet på norsk og britisk sektor i Nordsjøen. Gruppen skal ha investert betydelige beløp i nye fartøyer for områdeberedskap og støttetjenester, samt bygging av nye plattformforsyningsbåter.

Kort tid før konkursåpning besluttet Atlantic Offshore å overdra det vesentlige av virksomheten. Boet har rett til å kjøpe tilbake virksomheten på nærmere fastsatte vilkår. Boets arbeid vil følgelig konsentrere seg om gransking av denne transaksjonen, samt å undersøke om det er kjøpere til virksomheten.