Kvale skriver i The International Comparative Legal Guide to Corporate Review & Insolvency

Partner Stine Snertingdalen og advokat Ingrid Tronshaug i Kvales insolvens- og restruktureringsavdeling har skrevet artikkel om restrukturering av selskaper i henhold til norsk rett i The International Comparative Legal Guide to Corporate Review and Insolvency (2015); publisert av Global Legal Group Ltd, London (www.iclg.co.uk).