Sindre Abusland Svendsen

Associate

Summary

Sindre Abusland Svendsen is part of the EU/EEA and Competition Law group and works with competition law, state aid and public procurement.

Publications

  • Om organansvar – når den juridiske personen blir personlig ansvarlig for organets skadevoldende handling“, Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett, 02/2019 (Volum 16), side 100–124, publisert 17. sep. 2019

Practice

2020
Associate, Kvale
2019 - 2020
Advisor, Department of Finance and Communications, Konkurransetilsynet (Norwegian Competition Authority)
2017 - 2019
Consultant, Department of Finance and Communications, Konkurransetilsynet (Norwegian Competition Authority)

Education

2019
Competition Law, University of Bergen
2017
Master of Laws, University of Bergen