Nyhetsbrev: Revidert standardkontrakt for modifikasjonsarbeider på norsk sokkel

29. juni 2015 signerte Norsk Industri og Norsk Olje og Gass en ny standardkontrakt for modifikasjonsarbeider på norsk sokkel (“NTK 15 MOD”). Kontrakten erstatter NTK 07 MOD og inneholder flere prinsipielle endringer som innebærer at standarden nå i større grad er tilpasset internasjonal praksis. Les mer her.