Nyhetsbrev: Endringer i konkursloven (grenseoverskridende insolvensbehandling)

Den 1. april 2016 godkjente regjeringen Prop. 88 L om endringer i konkursloven (grenseoverskridende insolvensbehandling). Proposisjonen bygger på professor Mads Henry Andenæs’ utredning “Norsk internasjonal insolvensrett” fra 2010, og har vært gjenstand for vesentlig innflytelse fra EUs insolvensforordninger EF nr. 1346/2000 og EU nr. 2015/848. Les mer i vårt nyhetsbrev om saken her.