Bedrift fikk fratreden mot 15 ansatte

Kvales klient drev et prøveprosjekt, som viste seg ulønnsomt. Etter grundig saksbehandling ble prosjektet besluttet lagt ned. Av 45 oppsagte ansatte varslet 15 ansatte søksmål. Men Nedre Romerike Tingrett besluttet at de måtte fratre sine stillinger før stevningene ble sendt inn, under henvisning til bl.a. bedriftens grundige vurdering og saksbehandling.

Kvales advokater Nicolay Skarning og Håkon Andreassen uttaler:

Rettens avgjørelse kommer ikke overraskende sett hen til at bedriften har gjennomført en grundig og korrekt saksbehandling, og fordi det var et prosjekt som gikk med tap. Da vil oppsigelser vanligvis anses saklige og lovlige.”

Kjennelsen kan i sin helhet leses her.