Kvale skriver i The International Comparative Legal Guide to Public Procurement

Partner Henrik Svane og senioradvokat Charlotte Bang Hansen i Kvales avdeling for EU/EØS og konkurranserett har skrevet en artikkel om det norske regelverket om offentlige anskaffelser i The International Comparative Legal Guide to: Public Procurement for 2016.

Guiden er en samling artikler utgitt av Global Legal Group Ltd, London inneholder veiledning om regelverket om offentlige anskaffelser i 30 jurisdiksjoner. Kvales artikkel kan leses her, og hele guiden finner du her.