Kvale flytter til nye lokaler

Kvale har inngått en 10 års leieavtale med rett til forlengelse med Storebrand, og flytter inn i nye lokaler i Haakon VIIs gt 10 den 1. juli 2016.