Ledende eller særlig uavhengig stilling – Kvale har innlevert høringssvar til Arbeidsutvalget

Arbeidstidsutvalget har i høringsuttalelse – NOU 2016:1 gjennomgått dagens arbeidstidsregulering. Utvalget peker blant annet på at det kan være behov for enkelte endringer i dagens arbeidstidsregulering og har lagt fram forslag til endringer i reglene om særlig uavhengig stilling.

Utvalget foreslår blant annet at unntakene for arbeidstakere med ledende og særlig uavhengig stilling videreføres, men at vilkårene presiseres i loven. Utvalget foreslår også at det utarbeides en veileder til bestemmelsene.

Hvilke arbeidstidsregler som skal gjelde for ledende og særlig uavhengige stillinger oppfattes av Kvale Advokatfirma som et meget viktig tema. Kvale har arbeidet mye med problemstillingen unntak fra arbeidstidsreglene og har hatt flere slike saker for retten, og i forhold til Arbeidstilsynet. Arbeidsgruppens leder, Advokat (H) Nicolay Skarning har også akkurat utredet temaet og skrevet bok om dette på Universitetsforlaget, les mer om boken her. Med bakgrunn i Kvales engasjement ift. slike problemstillinger, har Kvale utarbeidet en Høringsuttalelse til NOU 2016:1.

Høringsuttalelsen kan leses i sin helhet her.

Boken om ledende og særlig uavhengig stilling presenteres på seminar hos Kvale tirsdag 14.6. kl 15-17. Foredrag, bok, annet materiale og servering inkluderes i seminarpris stor kr 1.650,-. Påmelding til kurset sendes rax@kvale.no.