Kvale Arbeidsrett i hovedstriden mellom partene i norsk arbeidsliv om ansiennitet

Kvales arbeidsrettsavdeling er rangert som et av Norges fremste arbeidsrettslige miljøer. Nå skal Kvale i mai føre sak om ansiennitetsprinsippet i norsk arbeidsliv for Gulating lagmannsrett.

Leder av Kvale Arbeidsrett, advokat (H) Nicolay Skarning er intervjuet om saken, og betydningen av Arbeidsrettens og Høyesteretts dommer på Rett24. Les intervjuet her.

Kvale avholder også seminar om temaet 4.4.18 kl 09-1130 se her.