EU-dom betyr endring i beregning av arbeidstiden

EU-domstolen slo i en nylig avsagt dom fast at arbeidstiden skal regnes fra avreise og retur til bosted for ansatte med varierende oppmøtested. Dommen får betydning for mange norske bedrifter som frem til nå har beregnet arbeidstid fra oppmøte hos første til avreise hos siste kunde. 

Les mer om dommen i vårt nyhetsbrev.