Kvale med kapittel i Chambers Global Practice Guide – Trade Marks 2018

Det internasjonale ratingbyrået Chambers and Partneres utgir årlig guider innen viktige rettsområder og jurisdiksjoner. Guidene inneholder redegjørelser for sentrale saksområder og spørsmål knyttet til dagsaktuelle problemstillinger fra utvalgte juridiske eksperter.

Advokatene Marie Vaale-Hallberg, Lars Trygve Jenssen, Kaia Bugge Fougner og fullmektig Tarje Neergaard har forfattet årets “Chambers Global Practice Guide – Trade Marks 2018” for Norge. Les hele publikasjonen på Chambers & Partners sine nettsider her