Kvale med kapittel i Chambers Global Practice Guide – Copyright 2018

Det internasjonale ratingbyrået Chambers and Partneres utgir årlig guider innen viktige rettsområder og jurisdiksjoner. Guidene inneholder redegjørelser for sentrale saksområder og spørsmål knyttet til dagsaktuelle problemstillinger fra utvalgte juridiske eksperter.

Advokatene Anne-Marie Sejersted, Lars Trygve Jenssen og fullmektig Eirik Sandal har forfattet årets “Chambers Global Practice Guide – Copyright” for Norge. Les hele publikasjonen på Chambers & Partners sine nettsider her.