Dom i Holship-saken i Høyesterett i plenum

Kvales klient Holship Norge med partshjelper Bedriftsforbundet vant frem i Høyesterett med at den pågående boikott mot selskapet, fra Norsk Transportarbeiderforbund i LO, var urettmessig. Boikotten har pågått siden 2013 og har hatt til formål å tvinge Holship til å akseptere Norsk transportarbeiderforbunds fortrinnsrett til lossing og lasting av skip, fastsatt i tariffavtale med NHO gjennom bortimot 100 år. 

Les dommen fra Høyesterett her, (engelsk versjon).

“Jeg er svært tilfreds med at vi vant frem i Høyesterett i plenum etter at vi både hadde tapt i Drammen tingrett og hos en enstemmig Borgarting lagmannsrett” uttaler advokat (H) Nicolay Skarning som er leder av Kvales arbeidsrettsavdeling. Bedriftsforbundet var representert ved advokat (H) Jan-Erik Sverre, som er nestleder i Kvales arbeidsrettsavdeling.

Linker til relaterte nyhetsartikler: E24, NRK, Aftenposten

Må tariffavtalen vike for EØS-avtalen eller annet lovverk?

Les advokat Nicolay Skarnings artikkel om “Når må tariffavtalen vike for menneskerettighetene, EØS-avtalen eller annen norsk lov?“, publisert av Jusstorget.