Debatt: “To til tre ganger flere dissenser fra meddommerne på arbeidstakersiden”

En undersøkelse vår arbeidsrettsavdelingen i har foretatt høsten 2018 av stillingsvernsaker behandlet av Oslo tingrett i 2016 og 2017, viste at det var to til tre ganger flere dissenser fra meddommerne på arbeidstakersiden enn på arbeidsgiversiden.

Artikkelen er skrevet av advokatene Nicolay Skarning og Jan-Erik Sverre som begge har vært dommerfullmektiger og har møterett for Høyesterett.

Les artikkelen her.