Kvale er ledende på varemerkerett!

Kvale tilbyr spisskompetanse innen immaterialrett, og firmaets kompetanse får nå generøs omtale av tidsskriftet World Trademark Review (WTR). WTR rangerer årlig “World’s Leading Trademark Professionals” i mer enn 80 land. Det er første gang Kvale er kåret, og bekrefter dermed firmaets posisjon i Norge som et sterkt immaterialrettsmiljø.

Både Anne Marie Sejersted og Marie Vaale-Hallberg,  begge rekruttert inn som partnere i 2016 for å styrke immaterialrettssatsningen, får svært god omtale i kåringen. 

Omtalen kan leses her.